Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Broda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania społeczne w zarządzaniu rewitalizacją Małgorzata Broda Wiesław Wańkowicz s. 34-48
Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach ze środków prywatnych na przykładzie Galerii Kazimierz w Krakowie Małgorzata Broda s. 46-64
Rewitalizacja a polityka strukturalna Unii Europejskiej Małgorzata Broda s. 70-81