Znaleziono 6 artykułów

Krzysztof Brożek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ruch na rzecz podnoszenia klasyfikacji zawodowych polskich lekarzy w latach 1805-1952 : towarzystwa i kursy Krzysztof Brożek s. 35-98
Polscy lekarze na Śląsku Cieszyńskim na przełomie XIX i XX wieku (do 1920 r.) Krzysztof Brożek s. 85-109
Lekarze na północno-wschodnich ziemiach Drugiej Rzeczypospolitej Krzysztof Brożek s. 87-108
Polscy lekarze na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX w. Krzysztof Brożek s. 111-143
"Polska służba medyczna w powstaniach śląskich i plebiscycie", Krzysztof Brożek, Katowice 1973 : [recenzja] Franciszek Nowak Krzysztof Brożek (aut. dzieła rec.) s. 166-167
"Polskie Stowarzyszenia Lekarskie 1805-1951", Krzysztof Brożek, Warszawa 2005 : [recenzja] Teresa Ostrowska Krzysztof Brożek (aut. dzieła rec.) s. 352-353