Znaleziono 1 artykuł

Claude Bremond

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kombinacje syntaktyczne między funkcjami a sekwencjami narracyjnymi Claude Bremond Władysław Kwiatkowski (tłum.) s. 285-291