Znaleziono 7 artykułów

Anna Branach-Kallas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura wielokulturowa? Diasporyczna? Transkanadyjska? Transkulturowość we współczesnej literaturze kanadyjskiej Anna Branach-Kallas s. 37-50
Polish Immigrants’ Search for the Peaceable Kingdom: Andrew J. Borkowski’s "Copernicus Avenue" Anna Branach-Kallas s. 193-206
La possession par les « pouvoirs de l’horreur » de la Grande Guerre Anna Branach-Kallas Piotr Sadkowski s. 207-216
"Uraz przetrwania: Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej", Anna Branach-Kallas, Toruń 2014 : [recenzja] Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek Anna Branach-Kallas (aut. dzieła rec.) s. 243-244
Insular Arcadias: Islands in the Great War Fiction of J.-M. G. Le Clézio and Pat Barker Anna Branach-Kallas s. 295-308
"Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie", Anna Branach-Kallas, Toruń 2014 : [recenzja] Krzysztof Majer Anna Branach-Kallas (aut. dzieła rec.) s. 341-342
“Le su et l’incertain : Cosmopolitiques créoles de l’Océan Indien", Françoise Lionnet, [b.m.] 2012 : [recenzja] Anna Branach-Kallas Françoise Lionnet (aut. dzieła rec.) s. 422-425