Znaleziono 3 artykuły

Kazimierz Brakoniecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odpowiedź na recenzję Janusza Jasińskiego Kazimierz Brakoniecki s. 103-107
Antologia literacka Prus Wschodnich Janusz Jasiński Klaus Bednarz (aut. dzieła rec.) Kazimierz Brakoniecki (aut. dzieła rec.) Nikolaus Ehlert (aut. dzieła rec.) Winfried Lipscher (aut. dzieła rec.) Kazimiera Prunskiene (aut. dzieła rec.) Andrzej Szczypiorski (aut. dzieła rec.) s. 155-160
Polska edycja antologii literackiej ziem pruskich Janusz Jasiński Kazimierz Brakoniecki (aut. dzieła rec.) Zbigniew Chojnowski (aut. dzieła rec.) Oleg Głuszkin (aut. dzieła rec.) Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) Doris Kraemer (aut. dzieła rec.) Winfried Lipscher (aut. dzieła rec.) Rimantas Černiauskas (aut. dzieła rec.) s. 577-585