Znaleziono 13 artykułów

Mieczysław Brahmer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Włoscy komedjanci króla Jana Mieczysław Brahmer s. 54-62
Giovanni Maver (1891-1970) Mieczysław Brahmer s. 85-96
"Kilka uwag o polskim "Orlandzie", Mieczysław Brahmer, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Mieczysław Brahmer (aut. dzieła rec.) s. 93
"Tercyny Jana Kochanowskiego", Mieczysław Brahmer [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Mieczysław Brahmer (aut. dzieła rec.) s. 117
"Petrarkizm w poezji polskiej XVI wieku", Mieczysław Brahmer, Kraków 1927 Roman Pollak Mieczysław Brahmer (aut. dzieła rec.) s. 162-168
"Trzy teatry w oczach krytyków klasycyzmu", Mieczysław Brahmer, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Barbara Więzik Mieczysław Brahmer (aut. dzieła rec.) s. 170
Kazimierz Jarecki Mieczysław Brahmer s. 180-183
Wspomnienia pośmiertne : Edward Porębowicz (1862-1937) Mieczysław Brahmer s. 237-238
Józef Morawski Mieczysław Brahmer s. 278-280
"Dworzanin polski", Łukasz Górnicki, oprac. Roman Pollak, Kraków 1928 : [recenzja] Mieczysław Brahmer Łukasz Górnicki (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 283-291
"Powinowactwa polsko-włoskie. Z dziejów wzajemnych stosunków kulturalnych", Mieczysław Brahmer, Warszawa 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Mieczysław Brahmer (aut. dzieła rec.) s. 348
"Monachomachja" a "Orland szalony" Mieczysław Brahmer s. 568-570
"Gofred abo Jeruzalem wyzwolona", Torkwato Tasso, przekładania Piotra Kochanowskiego, na podstawie pierwodruku wydał, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Roman Pollak, Wrocław 1951, Biblioteka Narodowa, Seria II, nr 4, s. LI, 1 nlb, wydanie trzecie, całkowite : [recenzja] Mieczysław Brahmer Piotr Kochanowski (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Torkwato Tasso (aut. dzieła rec.) s. 728-734