Znaleziono 4 artykuły

Maria Bracka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Реалістична картинa руйнації польсько-української пограничной спільноти y драми Леонарда Совінского "На Українi" Maria Bracka s. 19-27
Поетика романтичної монокультурности та питання діалогічності Maria Bracka s. 37-45
Локальний міф y прозі українсько-польського пограниччя ХIХ століття Maria Bracka s. 323-338
„Slawistyka”, Nr X, "Mistrz i Jego przyjaciele", red. Maria Bracka i Artur Bracki, Gdańsk 2006 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Maria Bracka (aut. dzieła rec.) Artur Bracki (aut. dzieła rec.) s. 331-333