Znaleziono 192 artykuły

Jóżef Borzyszkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Józef Borzyszkowski s. 5-9
Pomorze a ideologia ruchu kaszubsko-pomorskiego Józef Borzyszkowski s. 21-30
Mrongowiusz a Kaszubi : dawniej i dziś Józef Borzyszkowski s. 22-35
Ks. Janusz St. Pasierb (1929-1993) a małe i wielkie Ojczyzny Europy Józef Borzyszkowski s. 29-38
Ò familëji kaszëbsczi stegnie ksãdza Antóna i Szkólnégò Alekségò - bracynów Peplińsczich Józef Borzyszkowski s. 47-54
Òd "Kòscelnégò" ë "Smãtka" do "Remùsa" - lëteracczé dokôzë i ùdbë Aleksandra Majkòwsczégò Józef Borzyszkowski s. 56-67
Gerard Labuda a ruch kaszubsko-pomorski Józef Borzyszkowski s. 61-92
Andrzej Józef Śliwiński (1939-2009) - kaszuba i kaszubolog, pierwszy biskub diecezji elbląskiej Józef Borzyszkowski s. 89-95
I wojna światowa i przyłączenie Pomorza do Polski w pamięci Kaszubów i Pomorzan Józef Borzyszkowski s. 96-112
Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub : z pieśnią i muzyką nie tylko w tle Józef Borzyszkowski Cezary Obracht-Prondzyński s. 99-124
Skanseny we Wdzydzach i Nadolu - założenia, nadzieje a rzeczywistość Józef Borzyszkowski s. 130-137
Związek Polaków w Niemczech wczoraj a dziś – w 90. rocznicę powstania Józef Borzyszkowski s. 138-155
Literatura Kaszubów - jej rozwój historyczny i stan obecny Józef Borzyszkowski s. 139-147
Józef Lipski (1920-2000) - droga życiowa zwykłego szkólnego na zaborach - we wspomnieniach i dokumentach Józef Borzyszkowski s. 149-178
"Inteligencja polska w Prusach Zachodnich", Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1986 : [recenzja] Andrzej Szwarc Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 190-195
Profesor Kazimierz Kozłowski – Honorowy Członek Instytutu Kaszubskiego, prezes jego nieformalnej filii zachodniopomorskiej w Szczecinie Józef Borzyszkowski s. 191-194
Kilka dokumentów dotyczących ruchu młodokaszubów i kaszubsko-pomorskiego w XX wieku Józef Borzyszkowski s. 203-208
Słowo z okazji Jubileuszu 70-lecia Józef Borzyszkowski s. 214-218
O losach archiwów parafialnych na Kaszubach : (na marginesie "Dziejów Prus i okolicy") Józef Borzyszkowski s. 215-220
"Autostrada pomorska..." : memoriał Henryka Chudzińskiego Józef Borzyszkowski s. 215-232
"„Pielgrzym” pelpliński w latach 1869-1920", Andrzej Romanow, Gdańsk-Pelplin 2007 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Andrzej Romanow (aut. dzieła rec.) s. 220-223
Marzec '68 w środowisku Klubu "Pomorania" i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku Józef Borzyszkowski s. 221-226
Nieco o renesansie i współczesności samorządności na Pomorzu Gdańskim Józef Borzyszkowski s. 222-229
"Złotów oczami Ericha Hoffmanna : ludzie - fakty - anegdoty", wydał i komentarzem opatrzył Joachim Zdrenka, tłum. Magdalena Tadych, Złotów 2007 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Magdalena Tadych (aut. dzieła rec.) Joachim Zdrenka (aut. dzieła rec.) s. 224-227
O problematyce kaszubskiej na łamach "Rocznika Gdańskiego" 1927-2006 Jóżef Borzyszkowski s. 234-245
O Aleksandrze Majkowskim i "Vistuli" oraz ich przesłaniu sprzed 110 lat Józef Borzyszkowski s. 237-241
O ideologii pomorskiej i początkach Zrzeszenia Kaszubskiego Józef Borzyszkowski s. 244-250
"W kręgu problematyki kaszubsko-pomorskiej : studia i szkice", Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk-Wejherowo 2003 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 245-249
Dokumenty dotyczące postawy narodowej Kaszubów w okresie II wojny światowej i programu ruchu kaszubsko-pomorskiego w początkach działalności Zrzeszenia Kaszubskiego w latach 1956-1960 Józef Borzyszkowski s. 251-256
Na marginesie "Materiałów..." źródłowych dotyczących dwutygodnika "Kaszëbë" Józef Borzyszkowski s. 251-283
"Znani Słupszczanie : szkice biograficzne z powojennych dziejów miasta", Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słupsk 2003 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Elżbieta Wisławska (aut. dzieła rec.) Alicja Świetlicka (aut. dzieła rec.) s. 251-252
"Słownik Warmii (historyczno-geograficzny)", Jan Chłosta, Olsztyn 2002 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 253-254
Protokół z zebrania Młodokaszubów 26 i 27 września 1910... Józef Borzyszkowski s. 253-264
"„Stier und Greif” : Blätter zur Kultur- und Landgeschichte in Mecklenburg-Vorpommern", Schwerin 2002, Jahrgang 12 : [recenzja] Józef Borzyszkowski s. 255-256
"Lustracja województw Prus Królewskich 1765", t. 1, cz. 1, wyd. Jerzy Dygała, Toruń 2000 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Jerzy Dygała (aut. dzieła rec.) s. 257-262
"Elbląskie drogi 1968-1993", ks. Mieczysław Józefczyk, Elbląg 2006 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Mieczysław Józefczyk (aut. dzieła rec.) s. 258-262
"My Kashubian Heritage : a Collection of Short Stories Covering The Land of My Ancestors", Peter von Pazatka Lipinsky, wyd. Eleanor M. Cameron, Sherwood Park, Alberta, Canada 2008 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Eleanor M. Cameron (aut. dzieła rec.) Peter von Pazatka Lipinsky (aut. dzieła rec.) s. 263-265
Od Redakcji Józef Borzyszkowski s. 274-278
"Toruński słownik biograficzny", t. 5, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, Toruń 2007 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Krzysztof Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 276-279
"Mòje wiérztë : poezje zebrane", Alojzy Nagel, Gdynia 2010 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Alojzy Nagel (aut. dzieła rec.) s. 283-285
"Kaszubskie Jeruzalem : o dziejach i współczesności gminy Główczyce oraz tożsamości jej mieszkańców", red. Józef Borzyszkowski, Gdańsk 2014 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 283-287
Sprostowania i uzupełnienia do życiorysów Adama i Alfonsa Sierakowskich oraz Stanisława Sikorskiego Tadeusz Oracki Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Chodubski (aut. dzieła rec.) Mirosław Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 289-294
Uniwersytet Gdañski a Uniwersytet Szczeciñski – ich misja i nasze miejsce w regionie i świecie Józef Borzyszkowski s. 290-296
"Pro memoria Lech Bądkowski (1920-1984)", zebrał i oprac. Józef Borzyszkowski, Gdańsk 2004; "Na własny rachunek : rzecz o Lechu Bądkowskim", Paweł Zbierski, Gdańsk 2004 : [recenzja] Krzysztof Sławski Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Paweł Zbierski (aut. dzieła rec.) s. 291-294
"Moi mistrzowie i przyjaciele", Józef Borzyszkowski, Gdańsk 2015 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 291-293
"Tam, gdze Kaszëb pòczątk. Dzieje i współczesność wsi gminy Karsin", Józef Borzyszkowski, Gdańsk–Karsin 2016 : [recenzja] Tomasz Rembalski Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 293-295
Dwie publikacje - monografie wsi Konarzyny Kościerskie Józef Borzyszkowski Tadeusz Knut (aut. dzieła rec.) Jan Antoni Menard (aut. dzieła rec.) s. 295-300
"Państwa słowiańskie wobec Łużyc w latach 1945-1948", Piotr Pałys, Opole 2014 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Piotr Pałys (aut. dzieła rec.) s. 296-299
"Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek", Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Olsztyn 2005 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 297-300
Lech Bądkowski do Tadeusza Fiszbacha, sekretarza KW PZPR w Gdańsku : Korespondencja z lat 1971-1973 Józef Borzyszkowski s. 299-330
"Proboszcz, jakiego nie znamy", Mirosław Marek Kuczkowski, Pelplin 2014 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Mirosław Marek Kuczkowski s. 299-302
"Z herbem po służbach. Wspomnienia", Alfred Wielopolski, do druku przyg. i objaśnieniami opatrzył Aleksander Wit Labuda, Warszawa 2016 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Aleksander Wit Labuda (aut. dzieła rec.) Alfred Wielopolski (aut. dzieła rec.) s. 300-304
"Kaszuby i Kociewie : język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe w północnej części Prus Zachodnich", Józef Łęgowski, zebrał i oprac. Dr. Nadmorski, Gdańsk 2013 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Dr. Nadmorski (aut. dzieła rec.) Józef Łęgowski (aut. dzieła rec.) s. 301-305
45 lat "Jantarowych Szlaków" Józef Borzyszkowski s. 301-302
"Niespokojni : Lech Bądkowski, Jan Karski, Stefan Kisielewski, Marian Kołodziej, Jacek Kuroń, Kazimierz Mocarski", Józef Borzyszkowski, Warszawa 2015 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Alina Kietrys (aut. dzieła rec.) s. 303-306
"Polska i wschodnioniemiecka historiografia Pomorza Zachodniego (1945–1970) : instytucje – koncepcje – badania", Tomasz Ślepowroński, Szczecin 2008 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Tomasz Ślepowroński (aut. dzieła rec.) s. 305-310
"Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku", Grzegorz Jasiński, Dąbrówno 2015 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 305-309
"Rocznik Toruński", t. 38-39, Toruń 2011-2012 : [recenzja] Józef Borzyszkowski s. 306-309
"Kronika Oliwska od 1945 do 1979 roku", z komentarzem ks. Zygmunta Iwickiego, Pelplin 2016 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Zygmunt Iwicki (aut. dzieła rec.) s. 310-312
Pro memoria Olgierd Sochacki (1931-2007) Józef Borzyszkowski s. 311-315
"Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVIII wieku", oprac. i wyd. Wiesław Nowosad i Jacek Kowalkowski, Warszawa 2015 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Jacek Kowalkowski (aut. dzieła rec.) Wiesław Nowosad (aut. dzieła rec.) s. 313-316
Śp. Leon Lubecki (1911-2001) Józef Borzyszkowski s. 313-320
"Czernice : kościół który zmartwychwstał", Jan Guss, Pelplin 2008 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Jan Guss (aut. dzieła rec.) s. 315-318
"„Westpreussen-Jahrbuch” : aus dem Land an der unteren Weichsel", Band 63, Herausgeber Hans-Jürgen Kämpfert in Zusammenarbeit mit Waltraud von Schaewen-Scheffler, Armin Fenske und Reinhard M.W. Hanke, Münster 2013 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Armin Fenske (aut. dzieła rec.) Reinhard M.W. Hanke (aut. dzieła rec.) Hans-Jürgen Kämpfert (aut. dzieła rec.) Waltraud von Schaewen-Scheffler (aut. dzieła rec.) s. 317-319
"Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w I wojnie światowej 1914–1918", "Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w II wojnie światowej 1939–1945", Joachim Zdrenka, Złotów 2011 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Joachim Zdrenka (aut. dzieła rec.) s. 319-322
"Rok 1863 : prasa polska o odgłosach powstania styczniowego na Warmii i Mazurach", wybór i oprac. Grzegorz Jasiński, Janusz Jasiński, Danuta Kasperek, Olsztyn 2013 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Danuta Kasperek (aut. dzieła rec.) s. 320-322
"Moje prawdziwe przeżycia = Meine erlebnisse Wahren", Else-Elżbieta Pintus, przeł. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, przegotował do druku, wstępem i ilustracjami opatrzył Józef Borzyszkowski, Lübeck, Gdańsk 2005 : [recenzja] Mieczysław Nurek Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (aut. dzieła rec.) Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Else-Elżbieta Pintus (aut. dzieła rec.) s. 322-323
Więcej niż dokument : "Pro memoria. Stefan Bieszk (1895-1964)", zebrał, opracował oraz wstępem i komentarzami opatrzył Józef Borzyszkowski, Wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 2013, ss. 800 Justyna Pomierska Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 323-326
"Pro memoria Jan Piepka (1926-2001)", zebrał, opracował oraz wstępem, komentarzami i ilustracjami opatrzył Józef Borzyszkowski, Gdańsk 2013 : [recenzja] Eugeniusz S. Kruszewski Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 323-325
"Sąsiedzi w Europie : księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie (1000–1648) / Nachbarn in Europa : Herzogtum Pommern und Königreich Polen (1000–1648) : wystawa archiwalna Józef Borzyszkowski s. 323-327
"Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka", red. Stanisław Achremczyk i Władysław Ogrodziński, Olsztyn 2006 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 323-327
"Nigdy nie wypuszczał pióra z ręki... : wspomnienia o Władysławie Ogrodzińskim", wstęp i oprac. Jan Chłosta, Olsztyn 2013 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 327-330
"Kościerzyna i powiat kościerski w latach II wojny światowej 1939-1945", red. Andrzej Gąsiorowski, Kościerzyna 2009 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Andrzej Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 327-343
"Przyczynki do poznania Mazur : sprawozdanie dla Centralnego Komitetu do Spraw Misji Wewnętrznej", Friedrich Salomo Oldenberg, przeł. M. Szymańska-Jasińska, oprac. i wstępem opatrzył G. Jasiński, Warszawa 2000 : [recenzja] Józef Borzyszkowski G. Jasiński (aut. dzieła rec.) Friedrich Salomo Oldenberg (aut. dzieła rec.) M. Szymańska-Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 327-329
O Janie Ejankowskim i jego najnowszych publikacjach poświęconych postaci ks. Kazimierza Myszkowskiego z Piaseczna Józef Borzyszkowski s. 328-330
"Paradisus Mariae : kultura artystyczna kaszubskiego Raju Marii w Kartuzach = Die künstlerische Kultur des kaschubischen Marienparadieses von Karthaus", zdjęcia Leszek Żurek, teskt Maciej Kowalski, Kartuzy-Rumia 2012 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Maciej Kowalski (aut. dzieła rec.) Leszek Żurek (aut. dzieła rec.) s. 331-334
Trzy dokumenty dotyczące dziejów ruchu kaszubskiego po wojnie Józef Borzyszkowski s. 331-333
"Społeczność kaszubska w procesie przemian : Kultura * Tożsamość * Język", red. Kazimierz Klejna, Cezary Obracht-Prondzyński, Warszawa 2012 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Kazimierz Klejna (aut. dzieła rec.) Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 331-336
„Slawistyka”, Nr X, "Mistrz i Jego przyjaciele", red. Maria Bracka i Artur Bracki, Gdańsk 2006 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Maria Bracka (aut. dzieła rec.) Artur Bracki (aut. dzieła rec.) s. 331-333
"Informator o zbiorach Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”", przeł. Katarzyna Minczykowska, Toruń 2000 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Katarzyna Minczykowska (aut. dzieła rec.) s. 331-332
"Kiermasy na Warmji", ks. Walenty Barczewski, noty, słowniczek, wykaz nazw miejscowości: J. Chłosta, Olsztyn 2002 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Walenty Barczewski (aut. dzieła rec.) J. Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 333-335
"Rocznik Toruński", t. 31, 2004 : [recenzja] Józef Borzyszkowski s. 334-336
"Komunikaty Warmińsko-Mazurskie" – jubileuszowy numer "250" Józef Borzyszkowski s. 334-337
"Moje powroty do przeszłości", cz. 1, Andrzej Czarnik, Słupsk 2005 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Andrzej Czarnik (aut. dzieła rec.) s. 337-340
"Zbigniew Nowak : bio-bibliografia", oprac. Lidia Pszczółkowska, Gdańsk 2002 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Lidia Pszczółkowska (aut. dzieła rec.) s. 337-338
"Bóg dał nam czas próby : wspomnienia z lat 1918–1935", Maria Donimirska, Sztum 2012 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Maria Donimirska (aut. dzieła rec.) s. 340-343
"Zeszyty Łużyckie", t. 37 Józef Borzyszkowski s. 341-343
"  Kaszubi a Gdańsk, Kaszubi w Gdańsku", Józef Borzyszkowski, Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2009 : [recenzja] Eugeniusz S. Kruszewski Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Katarzyna Kulikowska (aut. dzieła rec.) Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 344-347
"Prymas z Kaszub" : Z abp. Henrykiem Muszyńskim rozmawia Krzysztof Łukasik Józef Borzyszkowski s. 344-350
"Etos Wielkopolan : antologia tekstów o społeczeństwie Wielkopolski z drugiej połowy XIX i XX wieku", wybrał i oprac. Witold Molik, przy współudziale Agnieszki Baszko, Poznań 2005 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Agnieszka Baszko (aut. dzieła rec.) Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 344-346
"Zjednoczeni w idei : pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956-2006)", Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2006 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 346-355
"Toruński słownik biograficzny", t. 7, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, Toruń 2014 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Krzysztof Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 347-349
"Toruński słownik biograficzny", t. 4, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, Toruń 2004 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Krzysztof Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 347-350
"Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku", część I, Witold Molik, Poznań 1999 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 347-352
"Florian Stanisław Ceynowa : życie i działalność", Ireneusz Pieróg, Toruń 2009 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Ireneusz Pieróg (aut. dzieła rec.) s. 348-355
"Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego - w perspektywie codzienności", Tomasz Łaszkiewicz, Inowrocław-Toruń 2013 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Tomasz Łaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 350-354
Spuścizna Andrzeja Bukowskiego (1911-1997) Józef Borzyszkowski s. 353-360
Pro memoria Roman Wapiński (1931-2008) Józef Borzyszkowski s. 354-356
"Geschichte Nordfrieslands...od prehistorii do współczesności", Bredstedt 2003-2008 : [recenzja] Józef Borzyszkowski s. 356-361
Pro memoria Zygmunt Bukowski (1936-2008) Józef Borzyszkowski s. 361-365
"Rocznik Toruński, t. 35", Toruń 2008 : [recenzja] Józef Borzyszkowski s. 362-364
"Kaszubi - die Kaschuben : ein Wegweiser auf den Spuren der Forschungsreise des russischen Gelehrten Alexander Hilferding im Sommer 1856 mit einem Nachwort über die Heimat der Kaschuben, die Entwicklung ihres regionalen Bewusstseins und die Bewahrung der Rechte ihres kleineren Vaterlandes in einer größeren Region von Józef Borzyszkowski", Marianne Wannow, hrg. von Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1999 : [recenzja] Eberhard Schulz Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Marianne Wannow (aut. dzieła rec.) s. 365-371
Pro memoria Władysława Wiśniewska (1920-2008) Józef Borzyszkowski s. 366-373
"Męczennicy Kościoła Warmińakiego XX wieku", red. ks. J. Guzowski, Olsztyn 2004 : [recenzja] Józef Borzyszkowski J. Guzowski (aut. dzieła rec.) s. 371-375
"Gdańsk i Pomorze w XIX i XX wieku : studia z dziejów kultury regionu", Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 1999 : [recenzja] Andrzej Romanow Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 373-378
O "Dramatach kaszubskich" Jana Rompskiego Józef Borzyszkowski s. 374-379
Pro memoria Stefania Marszałkowska (1919-2008) Józef Borzyszkowski s. 374-375
Ks. Mieczysław Józefczyk - jego miejsce w dziejach Elbląga i nie tylko elbląskiej historiografii Józef Borzyszkowski s. 375-382
"Złota Księga Jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego : 1984–2009", Gliwice 2009 : [recenzja] Józef Borzyszkowski s. 379-381
"Rodzina Pomorska", red. Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1999 : [recenzja] Marek Latoszek Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 379-384
"Niemcy o Kaszubach w XIX wieku. Obraz Kaszubów w pracach G.L. Lorka, W. Seidla i F. Tetznera. Eugeniusz Kruszewski Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 382-385
"Dzieje Lęborka", red. Józef Borzyszkowski, Lębork-Gdańsk 2009 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 383-385
Pro memoria... Józef Borzyszkowski s. 383-387
Mistrz nauki - Członek Honorowy Instytutu Kaszubskiego - Profesor Janusz Jasiński Józef Borzyszkowski s. 383-385
"Statuty synodalne Warmińskie, Sambijskie, Pomezańskie, Chełmińskie oraz Prowincjalne Ryskie. Z braniewskiego wydania księdza Franciszka Hiplera 1899 roku oraz pierwodruków 1922 i 1923 roku przełożył biskup Julian Wojtkowski", Olsztyn 2010 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 385-388
"Świadectwa historii Pomorza : Księstwo Pomorskie 1140-1648 = Zeugnisse pommerscher Geschichte : Herzogtum Pommern 1140-1648", red. K. Kozłowski i M. Schoebel, Szczecin-Greifswald 1999 : [recenzja] Józef Borzyszkowski K. Kozłowski (aut. dzieła rec.) M. Schoebel (aut. dzieła rec.) s. 385-389
Pro memoria Tadeusz Bolduan (5 IV 1930 - 10 VI 2005) Józef Borzyszkowski s. 387-395
Ks. prof. Edward Hinz (21 X 1929-31 X 2014) : muzykolog i kompozytor, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie Józef Borzyszkowski s. 388-390
Życie i dokonania Profesora Stanisława Gierszewskiego (1929-1993) a Gochy i Zabory : (w dwudziestolecie śmierci) Józef Borzyszkowski s. 389-399
"Sabała", Wiesław A. Wójcik, Zakopane 2009 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Wiesław A. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 390-393
"Jesień : z wędrówek po historii i literaturze regionu", Marta Kasperowicz, słowo wstępne: Jerzy Samp, Gdańsk 1998 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Marta Kasperowicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Samp (aut. dzieła rec.) s. 391-394
Profesor Czesław Biernat (1925-2015) : "wielka postać polskiej archiwistyki drugiej połowy XX w." Józef Borzyszkowski s. 391-395
"Opowieści naszych starków", Maria Dyczewska, Sierakowice 2009 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Maria Dyczewska (aut. dzieła rec.) s. 394-397
Teresa Lilla (1931-2015) : nauczycielka, katechetka, gospodyni plebanii parchowskiej, opiekunka tamtejszej nekropolii Józef Borzyszkowski s. 396-404
"Wspomnienia kaszubskiego gbura", część 3, Bolesław Jażdżewski, wstęp: Józef Borzyszkowski, oprac. Eugeniusz Gołąbek, Gdańsk 1999 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Gołąbek (aut. dzieła rec.) Bolesław Jażdżewski (aut. dzieła rec.) s. 397-398
"Moja saga wojenna 1939-1947", Bronisław Brandt, wstęp: Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1999 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Bronisław Brandt (aut. dzieła rec.) s. 398-399
Jan Machut (1937-2006) - nauczyciel, społecznik, organizator życia kulturalnego w Kościerzynie i powiecie oraz działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Józef Borzyszkowski s. 400-407
Jerzy Samp (23.03.1951-16.02.2015) : profesor Uniwersytetu Gdańskiego, historyk literatury kaszubsko-pomorskiej, folklorysta, działacz Społeczności Zrzeszonej, wybitny gdańszczanin, poeta i pisarz, autor wielu tomów legend i bajek gdańskich Józef Borzyszkowski s. 405-412
Marzenia i rzeczywistość : W 20-Lecie Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach Józef Borzyszkowski s. 407-412
Sokrat Janowicz (1936-2013) - Pisarz Obojga Narodów Józef Borzyszkowski s. 408-413
"Z różnych szuflad : prace wybrane, relacje, wspomnienia", Hanna Popowska-Taborska, Warszawa 2010 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Hanna Popowska-Taborska (aut. dzieła rec.) s. 409-411
Profesor Marek Latoszek (1936-2015) : socjolog i pedagog, badacz "Solidarności" i Kaszubów, prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i współzałożyciel Instytutu Kaszubskiego Józef Borzyszkowski s. 413-418
Ks. Stanisław Czapiewski (1911-2013) - jezuita, kapelan Wojska Polskiego i opiekun młodzieży na Bliskim Wschodzie; w Ameryce organizator pomocy dla misji w Afryce, autor wspomnień Józef Borzyszkowski s. 414-420
Zygmunt Narski (1920–2009) – harcerz, uczestnik ruchu oporu i więzień obozów hitlerowskich, dziennikarz, człowiek nauki, ekonomista, pisarz i poeta Józef Borzyszkowski s. 415-418
Kilka zdań o "Próbie oceny miesięcznika społeczno-kulturalnego "Litery"" Józef Borzyszkowski s. 417-421
Kazimierz Przybyszewski (1937-2013) - toruński historyk, bibliotekarz, bibliofil, biografista, krajoznawca - przewodnik PTTK, przyjaciel - współzałożyciel Instytutu Kaszubskiego... Józef Borzyszkowski s. 419-426
Wojciech Lew-Kiedrowski (1937–2011) – działacz kaszubsko-pomorski i wydawca Józef Borzyszkowski s. 419-423
Profesor Jerzy Treder (1942-2015) : kaszubolog, językoznawca, działacz Społeczności Zrzeszonej, harcerz i turysta, współzałożyciel i współtwórca dorobku Instytutu Kaszubskiego Józef Borzyszkowski Cezary Obracht-Prondzyński s. 419-424
Lech Bolt (1938-2013) - dr med., ginekolog i położnik, lekarz, przyjaciel i humanista Józef Borzyszkowski s. 421-424