Znaleziono 11 artykułów

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Patrząc ku przyszłości? Relacje z podróży w strony rodzinne potomków starych rodów z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk s. 136-152
Odczytując XVII-wieczny poemat na nowo : Marcina Borzymowskiego "Nawigacyi" pierwsze tłumaczenie na język niemiecki "Von Danzig nach Lübeck - Eine Meeresfahrt Im Jahre 1651", Frankfurt am Main 2013 : [rozmowa o książce] Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk Christian Pletzing Jürgen Vietig s. 233-246
"Moje prawdziwe przeżycia = Meine erlebnisse Wahren", Else-Elżbieta Pintus, przeł. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, przegotował do druku, wstępem i ilustracjami opatrzył Józef Borzyszkowski, Lübeck, Gdańsk 2005 : [recenzja] Mieczysław Nurek Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (aut. dzieła rec.) Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Else-Elżbieta Pintus (aut. dzieła rec.) s. 322-323
Sprawozdanie z międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji "Topografie pamięci pogranicza : Gedächtnistopographien im Grenzraum", Gdańsk, 15-17 maja 2015 Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk Magdalena Sacha s. 367-370
Międzynarodowe Warsztaty Letnie Günter Grass – twórczość i recepcja : Uniwersytet Gdański, 27.06.–1.07.2012 Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk s. 398-400
Odszedł Günter Grass (1927-2015) : wokół kaszubskich peregrynacji zaangażowanego artysty Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk s. 433-442
"Günter Grass. Odpominania w 90. rocznicę urodzin Cezary Obracht-Prondzyński Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 453-456
Wspomnienie o profesorze Stephanie H. Pfürtnerze (1922–2012) Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk s. 459-462
Hans Koschnick (1929-2016) : pionier partnerskiej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk s. 472-475
Interdyscyplinarna konferencja "Szlachta na pograniczu Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk s. 537-538
Sympozjum Gedania Cassubia, 17 listopada 2017 Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk s. 540-541