Znaleziono 9 artykułów

Tadeusz Boruta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komitet Pomocy Doraźnej dla Podlasia Tadeusz Boruta s. 117-121
Koło młodzieży w Krzesku w latach I wojny światowej Tadeusz Boruta s. 199-205
"Personalizm w polskiej sztuce" Tadeusz Boruta s. 223-232
Konferencja naukowa "Wkład ruchu ludowego w przeobrażenia oświaty i szkolnictwa na wsi" - Kielce, 8-9.04.2002 Tadeusz Boruta s. 239-240
Konferencja naukowa "Dziedzictwo kulturowe Mazowsza" Tadeusz Boruta s. 241-243
"Kwiaty i plamy", Stanisław Jaszczuk, Warszawa 2001 : [recenzja] Tadeusz Boruta Stanisław Jaszczuk (aut. dzieła rec.) s. 267-270
"Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku", Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 2000 : [recenzja] Tadeusz Boruta Janusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 281-284
"Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku", Janusz Szczepeński, Warszawa-Pułtusk 2000 : [recenzja] Tadeusz Boruta Janusz Szczepański s. 281-284
Sprawozdanie z działalności Siedleckiego Towarzystwa Naukowego w latach 2009-2010 Tadeusz Boruta Artur Ziontek s. 333-335