Znaleziono 1 artykuł

Witold Borowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ustawodawstwo Polski Ludowej", T. II-V, "Zbiór przepisów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw w latach 1948-1954", oprac. W. Borowski et al., Warszawa 1960 (dodr. 1962) : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Witold Borowski (aut. dzieła rec.) s. 69-70