Znaleziono 2 artykuły

Leon Borowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Uwagi nad poezją i wymową i inne pisma krytzcznoliterackie", Leon Borowski, Warszawa 1972 : [recenyja] - M. J. Maria Joczowa Leon Borowski (aut. dzieła rec.) s. 256
"Uwagi nad poezja i wymową i inne pisma krytycznoliterackie", Leon Borowski, wybrał, opracował i indeks zestawił Stanisław Buśka-Wroński, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 244 : [recenzja] Anna Kaupuż Leon Borowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Buśka-Wroński (aut. dzieła rec.) s. 306-310