Znaleziono 4 artykuły

Marta Borowska-Stefańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy Powodziowej : przykład Uniejowa Marta Borowska-Stefańska s. 5-11
Ocena potencjalnych strat materialnych na terenach zalewowych, wyznaczonych dwoma metodami, w wybranych miastach województwa łódzkiego Marta Borowska-Stefańska s. 5-18
Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego, dorzecza Odra Marta Borowska-Stefańska s. 115-125
Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie Marta Borowska-Stefańska s. 131-142