Znaleziono 4 artykuły

Ryszard Borowiecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dilemmas of restructuring : Management of Polish Enterprises Ryszard Borowiecki s. 19-24
Profesor Władysław Janasz - przyjaciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Ryszard Borowiecki s. 39-41
Innowacje otwarte w MSP Ryszard Borowiecki Tomasz Kusio Barbara Siuta-Tokarska s. 71-86
Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne Ryszard Borowiecki Tomasz Kusio s. 131-140