Znaleziono 3 artykuły

Irena Borecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Piśmiennictwo popularnonaukowe w Polsce w latach 1918-1978 Irena Borecka s. 187-190
"Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy", Irena Borecka, Sylwia Wontorowska-Roter, Wałbrzych 2003 : [recenzja] Justyna Łopaczyk Irena Borecka (aut. dzieła rec.) Sylwia Wontorowska-Roter (aut. dzieła rec.) s. 247-249
Z dziejów popularyzacji wiedzy przyrodniczej w Polsce : pierwsze książki popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży Irena Borecka s. 735-744