Znaleziono 3 artykuły

Zygmunt Boras

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
La Petite Pologne à Paris (Mała Polska w Paryżu) Zygmunt Boras s. 15-20
"Związki Śląska i Pomorza Zachodniego z Polską w XVI wieku", Zygmunt Boras, Poznań 1981 : [recenzja] Marian Dygo Zygmunt Boras (aut. dzieła rec.) s. 404
"Stosunki polsko-pomorskie w drugiej połowie XVI wieku : zarys polityczny", Zygmunt Boras, Poznań-Słupsk 1965 : [recenzja] Władysław Czapliński Zygmunt Boras (aut. dzieła rec.) s. 663-668