Znaleziono 5 artykułów

Hartmut Boockmann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte", Hartmut Boockmann, München 1981 : [recenzja] Karol Górski Hartmut Boockmann (aut. dzieła rec.) s. 117-122
"Zakon Krzyżacki. Dwanaście rozdziałów jego historii", Hartmut Boockmann, tł. Robert Traba, Warszawa 1998 : [recenzja] Grzegorz Białuński Hartmut Boockmann (aut. dzieła rec.) Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 275-277
Nowe dzieło o Zakonie Krzyżackim : (w związku z książką Hartmuta Boockmanna, Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte, München 1981) Benedykt Zientara Hartmut Boockmann (aut. dzieła rec.) s. 307-315
Nowa praca o Falkenbergu Karol Górski Hartmut Boockmann (aut. dzieła rec.) s. 561-569
Prusy jako pojęcie geograficzne, historyczne i ideologiczne Hartmut Boockmann Rafał Wolski (tłum.) s. 563-570