Znaleziono 6 artykułów

Izabela Bondecka-Krzykowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O przedmiocie badań informatyki Izabela Bondecka-Krzykowska s. 5-24
Strukturalizm jako alternatywa dla platonizmu w filozofii matematyki Izabela Bondecka-Krzykowska s. 19-28
O związkach informatyki z matematyką Izabela Bondecka-Krzykowska s. 77-89
Dowody komputerowe a status epistemologiczny twierdzeń matematyki Izabela Bondecka-Krzykowska s. 103-116
Uwagi na temat ontologii wirtualnej rzeczywistości Izabela Bondecka-Krzykowska s. 139-153
Pierwsze maszyny liczące na ziemiach polskich Izabela Bondecka-Krzykowska s. 235-254