Znaleziono 2 artykuły

Anna Bolek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Łzawa historia" w życiu Iwana duksa Chworostinina jako świadectwo rosyjsko-polskich kontaktów początku XVII wieku Anna Bolek s. 39-46
К становлению терминов живописи в русском языке начала XVIII вeкa (на материале "Записок" Андрея Матвеева) = On the formation of Russian fine art terms in the 18th century (based on A. A. Matveev's "Zapiski") Anna Bolek s. 93-104