Znaleziono 58 artykułów

Ignacy Bokwa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. Prof. dr hab. Andrzej Zuberbier kończy 75 lat : szkic do portretu Ignacy Bokwa s. 7-20
Teologia a obraz współczesności Ignacy Bokwa s. 7-18
Wspomnienie o śp. ks. prof. dr hab. Andrzeju Zuberbierze (1922-2000) Ignacy Bokwa s. 9-10
Życiorys naukowy ks. profesora Józefa Krasińskiego Ignacy Bokwa s. 11-14
Wiara i kultura : oświeceniowe korzenie kryzysu ich relacji Ignacy Bokwa s. 13-37
"Łaski pełna" : teologiczna refleksja nad pobożnością maryjną Ignacy Bokwa s. 13-27
Wiara w dialogu : ks. prof. dr hab. Józef Krasiński : człowiek - kapłan - teolog Ignacy Bokwa s. 15-20
John Hicks (1922-2012) christologische Reflexion als Relativierung der Einzigkeit der Hilsvermittlung Jesu Christi Ignacy Bokwa s. 15-29
Elementy personalizmu : podmiotowość i indywidualność : w postmodernistycznej dyskusji filozoficznej Ignacy Bokwa s. 15-24
Czy chrześcijaństwo ma przyszłość? Ignacy Bokwa s. 19-27
Podstawowe aspekty teologii narracyjnej w świetle refleksji systematycznej Ignacy Bokwa s. 19-31
Mówić o zbawieniu dziś Ignacy Bokwa s. 21-32
Relajca chrystologii i antropologii jako model interpretacyjny teologii Karla Rahnera Ignacy Bokwa s. 27-37
Społeczny wymiar Kościoła jako wspólnoty eucharystycznej według Hansa Ursa von Balthasara Ignacy Bokwa s. 33-42
Od kultury nowożytności do kultury nowoczesności : wprowadzenie do problematyki Ignacy Bokwa s. 39-52
Metoda teologii Hansa Ursa von Balthasara Ignacy Bokwa s. 51-74
Recepcja dokumentu Kongregacji Nauki Wiary "Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele" na terenie krajów języka niemieckiego Ignacy Bokwa s. 54-65
Globalizacja jako wyzwanie kulturowe dla nowej ewangelizacji Ignacy Bokwa s. 61-81
Kościół jako Komunia : wokół dokumentu Kongregacji Doktryny Wiary z 29 maja 1992 roku Ignacy Bokwa s. 63-72
Il messaggio antropologico nella "disputatio contra scholasticam theologiam; Heidelbergae habita (conclusiones et probationes ex theologia)" di Martino Lutero Ignacy Bokwa s. 75-85
Powszechna nadzieja zbawienia według Hansa Urs von Balthasara Ignacy Bokwa s. 79-88
Mariologia w dobie feminizmu Ignacy Bokwa s. 81-95
Zbawienie jako dramat według Hansa Ursa von Balthasara Ignacy Bokwa s. 111-126
Filozoficzno-kulturowe tło pluralistycznej teologii religii Ignacy Bokwa s. 115-137
Podstawowe aspekty teologii narracyjnej w świetle refleksji systematycznej Ignacy Bokwa s. 127-138
"Kościół musi być jeden" : Karl Rahner o zjednoczeniu chrześcijan Ignacy Bokwa s. 133-142
Kształtowanie się problematyki chrystologiczno-eschatologicznej w twórczości Hansa Ursa von Balthasara (1905-1988) Ignacy Bokwa s. 155-181
Wokół pojęcia nowoczesności Ignacy Bokwa s. 163-180
Magisterium Kościoła o powszechnej nadziei zbawienia Ignacy Bokwa s. 165-171
"Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara", Ignacy Bokwa, Radom 1998 : [recenzja] Jacek Salij Ignacy Bokwa (aut. dzieła rec.) s. 177-180
Propozycje metodyczne dla proseminarium i seminarium magisterskiego z teologii Ignacy Bokwa Janina Jeziorska s. 181-190
Chrystologia Johna Hicka na tle jego twórczości Ignacy Bokwa s. 185-202
"Karl Rahners Christologie und heutige Fundamentalmoral", Engelbert Guggenberger, Innsbruck 1990 : [recenzja] Ignacy Bokwa Engelbert Guggenberger (aut. dzieła rec.) s. 187-191
"Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara", Ignacy Bokwa, Radom 1998 : [recenzja] Tadeusz D. Łukaszuk Ignacy Bokwa (aut. dzieła rec.) s. 192-201
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 1993 Ignacy Bokwa s. 201-211
"Z kart Magisterium Kościoła", Józef Krasiński, Sandomierz 1998 : [recenzja] Ignacy Bokwa Józef Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Słownik Teologiczny", wydanie II rozszerzone, red. Andrzej Zuberbier, Katowice 1998 : [recenzja] Ignacy Bokwa Andrzej Zuberbier (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Spór o Jezusa Chrystusa w ciągu dziejów", Józef Kulisz, Aleksandra Mostowska-Baliszewska, Warszawa 1998 : [recenzja] Ignacy Bokwa Józef Kulisz (aut. dzieła rec.) Aleksandra Mostowska-Baliszewska (aut. dzieła rec.) s. 211-215
”Die Brüder Rahner : eine Biographie”, Karl H. Neufeld, Freiburg-Basel-Wien 1994 : [recenzja] Ignacy Bokwa Karl H. Neufeld (aut. dzieła rec.) s. 215-218
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 1994 Ignacy Bokwa s. 219-227
Pluralistische Religionstheologie und Ökumene Ignacy Bokwa s. 219-233
"Czy wolno mieć nadzieję, że wszyscy będą zbawieni?", Hans Urs von Balthasar, Tarnów 1998 : [recenzja] Ignacy Bokwa Hans Urs von Balthasar (aut. dzieła rec.) s. 219-221
"Eschatologia znaczy pełnia", Ignacy Bokwa, Sandomierz 2003 : [recenzja] Jolanta Ewartowska Ignacy Bokwa (aut. dzieła rec.) s. 221-223
Kronika wydziałów : I półrocze 1992 Ignacy Bokwa s. 243-253
"Chrystus a kultura", H. Richard Niebuhr, wstęp Jacek Woźniakowski, Kraków 1996 : [recenzja] Ignacy Bokwa H. Richard Niebuhr (aut. dzieła rec.) Jacek Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 257-259
Dzieło Karla Rahnera w nowszej dyskusji : sympozjum rahnerowskie w Innsbrucku, 30.9-3.10.1993 Ignacy Bokwa s. 267-270
"Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera", Ignacy Bokwa, Tarnów 1996 : [recenzja] Józef Kulisz Ignacy Bokwa (aut. dzieła rec.) s. 272-274
"Dogma und Glaube : Bausteine für eine theologische Erkenntnislehre : Festschrift für Bischof Walter Kasper”, Eberhard Schockenhoff, Peter Walter (red.), Mainz 1993 : [recenzja] Ignacy Bokwa Eberhard Schockenhoff (aut. dzieła rec.) Peter Walter (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Fundamentaltheologie II : Der Mensch - Bewusste Nachfolge im Volk Gottes", Karl-Heinz Neufeld, Stuttgart 1993 : [recenzja] Ignacy Bokwa s. 278-280
"Gotteserfahrung? : Klärung eines Grundbegriffs der gegenwärtigen Theologie", William J. Hoye, Zürich 1993 : [recenzja] Ignacy Bokwa William J. Hoye (aut. dzieła rec.) s. 280-282
Kronika wydziałów : II półrocze 1992 Ignacy Bokwa s. 281-295
"Obecność eucharystyczna : studium z teologii fenomenologicznej", Robert Sokolowski, Tarnów 1995 : [recenzja] Ignacy Bokwa Robert Sokolowski (aut. dzieła rec.) s. 283-285
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 1993 Ignacy Bokwa s. 283-291
"Piotr Wysz z Radolina (*ok. 1354-1414) i jego dzieło 'Speculum aureum'", Władysław Seńko, Warszawa 1996 : [recenzja] Ignacy Bokwa Władysław Seńko (aut. dzieła rec.) s. 291-292
"Breviarium fidei : wybór wypowiedzi doktrynalnych Kościoła", red. I. Bokwa, Poznań 2007 : [recenzja] Łukasz Żak Ignacy Bokwa (aut. dzieła rec.) s. 310-314
Ksiądz profesor Andrzej Zuberbier a Sobór watykański II Ignacy Bokwa s. 329-338
"Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera", Ignacy Bokwa, Tarnów 1996 : [recenzja] Wojciech Słomski Ignacy Bokwa (aut. dzieła rec.) s. 454-456
"Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności", Ignacy Bokwa, Sandomierz 2010 : [recenzja] Jerzy Szymik Ignacy Bokwa (aut. dzieła rec.) s. 617-619