Znaleziono 1 artykuł

Jan Bokiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pisarze polscy o sztuce przekładu : 1440-1974 : antologia", teksty wybrał oraz wstęp i komentarze napisał Edward Balcerzan, przy wyborze tekstów współpracowały Anna Jelec-Legeżyńska i Bogumiła Kluth, opracowanie graficzne: Jan Bokiewicz, Poznań 1977 : [recenzja] Jerzy Święch Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) Jan Bokiewicz (aut. dzieła rec.) Anna Jelec-Legeżyńska (aut. dzieła rec.) Bogumiła Kluth (aut. dzieła rec.) s. 394-404