Znaleziono 8 artykułów

Hanna Bojczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Towarzystwo Medyczne Wileńskie - pierwsze półwiecze (1805-1850) : zarys dziejów Hanna Bojczuk s. 75-85
Kobiety-lekarki w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim w latach 1875-1939 : (1875-1905 - część pierwsza) Hanna Bojczuk s. 139-157
"Prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie z zakresu historii medycyny, stomatologii i farmacji oraz nauk pokrewnych za lata 1900-1995", Hanna Bojczuk, 1997 : [recenzja] Teresa Ostrowska Hanna Bojczuk (aut. dzieła rec.) s. 167-169
"Zagadka śmierci Profesora Mariana Grzybowskiego", Marek Wroński, Warszawa 2004 : [recenzja] Hanna Bojczuk Marek Wroński (aut. dzieła rec.) s. 218-221
Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie (Szpitala Ujazdowskiego) Hanna Bojczuk s. 221-224
"Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego" 1972-2001 : [recenzja] Hanna Bojczuk s. 223-229
Materiały dotyczące szpitala wilanowskiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych Hanna Bojczuk s. 231-234
Wykaz rzeczy zawartych w 10 tomach czasopisma pt. "Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną", wydanych w latach 1992-2003 Hanna Bojczuk s. 263-293