Znaleziono 17 artykułów

Andrzej Bogusławski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Wspomnienia pośmiertne : Olgierd Adrian Wojtasiewicz (1916-1995) Andrzej Bogusławski Bożena Bojar s. 59-61
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Tadeusz Kołakowski (1929-1990) Andrzej Bogusławski s. 69-72
"O metaforze", Andrzej Bogusławski, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 99
Glosa do księgi aktów mowy Andrzej Bogusławski s. 103-123
O metaforze Andrzej Bogusławski s. 113-126
Właściwości pragmatyczne wyrażeń równoznacznych : projekt schematu Andrzej Bogusławski s. 121-151
"O wyrażeniach oznaczających zmianę", Andrzej Bogusławski [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Andrzej Bogusławski Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 128
Nulla metaphora sine contradictione? Andrzej Bogusławski s. 139-158
O podstawach ogólnej charakterystyki przysłów Andrzej Bogusławski s. 145-172
"Uwagi o układzie i jego wartościowaniu", Andrzej Bogusławski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 146
"O podstawach ogólnej charakterystyki przysłów", Andrzej Bogusławski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 161
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Język i świat znaków Andrzej Bogusławski s. 188-190
"Nulla metaphora sine contradictione?", Andrzej Bogusławski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 213
Fenomenologia lingwistyczna, czyli o "chmurce filozofii w kropli lingwistyki" : (na marginesie książki A. Bogusławskiego pt. "A Study in the Linguistics-Philosophy Interface") Tomasz Nowak Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 215-224
"Przyczynek do rozważań nad pojęciem odbioru literackiego", Andrzej Bogusławski [w:] " Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", Red. M.Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 325
"Co badania filozoficzne mówią o wartości : materiały z sesji naukowej 17-21 listopada 1986 r.", t. 1-2, red. nauk. Andrzej Bogusławski, Krzysztof Byrski, Zbigniew Lewicki, przy współpracy Janusza Krzywickiego, Warszawa 1987 : [recenzja] Bernard Ilski Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Byrski (aut. dzieła rec.) Janusz Krzywicki (aut. dzieła rec.) Zbigniew Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 396-404
Sprostowanie Andrzej Bogusławski s. 397