Znaleziono 4 artykuły

Katarzyna Bock-Matuszyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Oral history – dziedzictwo kulturowe Polski i Islandii uchwycone w ludzkich słowach” Katarzyna Bock-Matuszyk Ewa Sowińska s. 209-211
"Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. Ignacym 273 Tokarczukiem", rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów–Kraków 2013 : [recenzja] Katarzyna Bock-Matuszyk Mariusz Krzysztofiński (aut. dzieła rec.) s. 273-275
"Zwyczaje i obyczaje górnośląskie. Życie religijne / Oberschlesiche Sitten und Bräuche. Religiöses Leben", wybór tekstów B. Linek, Gliwice 2013; II wojna światowa we wspomnieniach mieszkańców Górnego Śląska Katarzyna Bock-Matuszyk A. Dawid (aut. dzieła rec.) B. Linek (aut. dzieła rec.) s. 282-283
Sprawozdanie z konferencji „Genealogies of Memory: Collective vs. Collected Memories. 1989–91 from an oral history perspective” Katarzyna Bock-Matuszyk s. 321-327