Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Bober

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wkład nauki polskiej do badań nad antykiem chrzescijańskim Andrzej Bober s. 21-50
Kronika Sulpicjusza Sewera Andrzej Bober s. 183-210
"Antologia patrystyczna", Andrzej Bober, Kraków 1966 : [recenzja] Tadeusz Alfred Zajkowski Andrzej Bober (aut. dzieła rec.) s. 397-400
"Antologia patrystyczna", Andrzej Bober, Kraków 1966 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak Andrzej Bober (aut. dzieła rec.) s. 457-461