Znaleziono 25 artykułów

Maria Magdalena Blombergowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie Uniwersytetu w Dorpacie dla kultury i nauki polskiej (przed 1917 r.) Maria Magdalena Blombergowa s. 3-16
Polscy członkowie rosyjskich towarzystw archeologicznych 1839-1914 Maria Magdalena Blombergowa s. 7-143
Uczeni polscy rozstrzelani w Katyniu, Charkowie i Twerze Maria Magdalena Blombergowa s. 7-62
Kontakty polskich starożytników i archeologów z rosyjskimi instytucjami naukowymi w Odessie (do 1914 r.) Maria Magdalena Blombergowa s. 33-48
Józefa Jodkowskiego kłopoty z objęciem posady w Wilnie w świetle listów do Wandalina Szukiewicza Maria Magdalena Blombergowa s. 37-43
Erazma Majewskiego korespondencja w sprawach archeologicznych z badaczami rosyjskimi, ukraińskimi i białoruskimi Maria Magdalena Blombergowa s. 47-56
W sprawie towarzystw naukowych działających w Wilnie w XIX i XX wieku Maria Magdalena Blombergowa s. 69-88
Jan Kazimierz Zawisza - badacz, społecznik i dobroczyńca Maria Magdalena Blombergowa s. 71-85
Zbiory, kolekcje, muzea tworzone przez Polaków w imperium rosyjskim (poza Królestwem) w i na początku XX wieku Maria Magdalena Blombergowa s. 87-104
Pierwsi archeolodzy w Jurze Ojcowskiej Maria Magdalena Blombergowa s. 131-145
Badania archeologiczne Juliana Talko-Hryncewicza na Ukrainie i na Zabajkalu Maria Magdalena Blombergowa s. 137-151
Kontakty Polaków z Cesarskim Rosyjskim Towarzystwem Archeologicznym w Petersburgu Maria Magdalena Blombergowa s. 147-163
O najstarszych polskich mapach archeologicznych Maria Magdalena Blombergowa s. 151-172
"Badania archeologiczne Polaków na terytorium Imperium Rosyjskiego w XIX i początku XX wieku", Maria Magdalena Blombregowa, Łódź 1993 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Maria Magdalena Blombergowa (aut. dzieła rec.) s. 161-167
Czas - zabytki - ludzie Maria Magdalena Blombergowa s. 171-173
Dzieje Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1970 Maria Magdalena Blombergowa Teresa Trębaczkiewicz-Oziemska s. 199-218
"60 lat Archeologii w UMCS. Podsumowanie ostatniego dziesięciolecia", pod red. Jana Gurby, Jerzego Libery, Lublin 2007 : [recenzja] Maria Magdalena Blombergowa Jan Gurba (aut. dzieła rec.) Jerzy Libera (aut. dzieła rec.) s. 209-212
Badania archeologiczne Polaków na Podolu prowadzone w XIX i na początku XX wieku Maria Magdalena Blombergowa s. 217-226
Juliana Tarko-Hryncewicza i Gotfryda Ossowskiego kontakty z Cesarską Komisją Archeologiczna w Petersburga Maria Magdalena Blombergowa s. 271-282
Archeologa Jana Bartysa pamiętnik z Kozielska Maria Magdalena Blombergowa s. 279-292
"Wśród Śniegów i Bagien Tajgi. Relacje leśników deportowanych w 1940 r. z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w głąb Związku Radzieckiego", Józef Broda, Poznań 2004 : [recenzja] Maria Magdalena Blombergowa Józef Broda (aut. dzieła rec.) s. 375-381
150-lecie powstania Odeskiego Towarzystwa Historii i Starożytności Maria Magdalena Blombergowa s. 441-442
Konferencja archeologiczna w Odessie Maria Magdalena Blombergowa s. 657-658
Kijowskie Zjazdy Archeologów Słowiańskich (1874, 1899, 1985) Maria Magdalena Blombergowa s. 679-690
"Polscy członkowie rosyjskich towarzystw archeologicznych 1839-1914", Maria Magdalena Blombergowa, Wrocław 1988 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Maria Magdalena Blombergowa (aut. dzieła rec.) s. 683-686