Znaleziono 9 artykułów

Marie Bláhová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Středověké katalogy českých knižat a králů a jejich pramenná hodnota Marie Bláhová s. 33-63
Panovník a sacrum v raně přemyslovských Čechách (10.-12. století) Marie Bláhová s. 36-55
Pamětní zápisy (akty) v českých zemích od konce 10. do konce 13. Století Marie Bláhová s. 72-84
Hagiografi e v 10. a 11. století Marie Bláhová s. 74-91
Stát a vláda státu v pojetí kronikáře Kosmy Marie Bláhová s. 115-137
"Kosmova kronika česká", překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová, úvod Dušan Třeštík, komentáře Petr Kopal, seznam rukopisů, vysvĕtlivky a poznámky Marie Bláhová, rejestřiky Jan Vilím, Praha-Litomyšl 2005 : [recenzja] Wojciech Mischke Marie Bláhová (aut. dzieła rec.) Karel Hrdina (aut. dzieła rec.) Petr Kopal (aut. dzieła rec.) Dušan Třeštík (aut. dzieła rec.) Jan Vilím (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Břevnov v českých dejinách : sbornik z konference pořádané ve dnech 14. a 15. září 1993", usporali Marie Bláhová, Ivan Hlaváček, Praha 1997 : [recenzja] Marek Derwich Marie Bláhová (aut. dzieła rec.) Ivan Hlaváček (aut. dzieła rec.) s. 231-232
Představy o společném původu Čechů a Poláků ve středověké historiografii Marie Bláhová s. 234-254
"Staročeská kronika tak řečneho Dalimila v kontextu středovĕké historiografié latinskeho kulturniho okruhu a její pramenná hodnota : historický komentář : rejsřik", Marie Bláhová, Praha 1995 : [recenzja] Marcin R. Pauk Marie Bláhová (aut. dzieła rec.) s. 236-237