Znaleziono 17 artykułów

Anna Bitner-Wróblewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miłuki, gm. Ełk, woj. suwalskie, St. 4, AZP 22-79/20 Anna Bitner-Wróblewska Jerzy Brzozowski Jerzy Siemiaszko s. 1
Paprotki Kolonia, st. 1, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/2 Anna Bitner-Wróblewska Grażyna Iwanowska Małgorzata Karczewska Maciej Karczewski s. 58-59
Paprotki Kolonia, st. 1, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/2 Anna Bitner-Wróblewska Jerzy Brzozowski Grażyna Iwanowska Małgorzata Karczewska Maciej Karczewski Jerzy Siemiaszko s. 58-59
Paprotki Kolonia, st. 1, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/2 Anna Bitner-Wróblewska Jerzy Brzozowski Grażyna Iwanowska Małgorzata Karczewska Maciej Karczewski Jerzy Siemiaszko s. 61-62
Straduny, gm. Ełk, woj. suwalskie, St. 13, AZP 21-79 Anna Bitner-Wróblewska J. Brzozowski J. Siemiaszko s. 65-66
Paprotki Kolonia, st. 1, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/2 Anna Bitner-Wróblewska Jerzy Brzozowski Małgorzata Karczewska Maciej Karczewski Jerzy Siemiaszko s. 73-74
Ławki, gm. Ryn, woj. suwalskie. Stanowisko 4 Jacek Andrzejowski Anna Bitner-Wróblewska A. Grochulska Grażyna Iwanowska Marian Kaczyński s. 96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kazimierówka, gm. Jeleniewo, woj. suwalskie. Stanowisko 1 Anna Bitner-Wróblewska Grażyna Iwanowska Marian Kaczyński s. 98-99
Garbaś, gm. Bakałarzewo, woj. suwalskie, Stanowisko 1, AZP 16-81/1 Anna Bitner-Wróblewska Jerzy Brzozowski Jerzy Siemiaszko s. 110
Ławki, gm. Ryn, woj. suwalskie. Stanowisko 4 Anna Bitner-Wróblewska Marian Kaczyński s. 120
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kazimierówka, gm. Jeleniewo, woj. suwalskie. Stanowisko 1 Anna Bitner-Wróblewska Grażyna Iwanowska Marian Kaczyński s. 124
Jegliniec, gm. Szypliszki, woj. suwalskie. Stanowisko 1 Anna Bitner-Wróblewska Grażyna Iwanowska Marian Kaczyński s. 125-126
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jegliniec, gm. Szypliszki, woj. suwalskie. Stanowisko 1 Anna Bitner-Wróblewska Grażyna Iwanowska Marian Kaczyński s. 126
Jegliniec, gm. Szypliszki, woj. suwalskie. Stanowiska 1 i 4 Anna Bitner-Wróblewska Grażyna Iwanowska Marian Kaczyński s. 128-129
Wały podłużne w okolicach Biskupca w woj. olsztyńskim : przyczynek do pochodzenia i chronologii tego typu obiektów na obszarze południowej Warmii Anna Bitner-Wróblewska Andrzej Piotrowski s. 133-140
Kazimierówka, gm. Jeleniewo, woj. suwalskie. Stanowisko 1 Anna Bitner-Wróblewska Grażyna Iwanowska Marian Kaczyński s. 161-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Paprotki Kolonia, st. 1, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/- Anna Bitner-Wróblewska Grażyna Iwanowska Małgorzata Karczewska Maciej Karczewski s. 182