Znaleziono 4 artykuły

Radosław Biskup

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki, organizacja i uposażenie Sambijskiej Kapituły Katedralnej w średniowieczu (XIII-XIV w.) Radosław Biskup s. 21-59
Interpretacja źródeł w badaniach prozopograficznych krzyżackich kapituł katedralnych w Prusach (XIII-XVI w.) : wybrane problemy Radosław Biskup s. 375-391
"Kościół Błogosławionej Doroty i Kalwaria Żuławska w Elblągu", Zdzisław Hynca, Gdańsk 2000 : [recenzja] Radosław Biskup Zdzisław Hynca (aut. dzieła rec.) s. 415-418
"Die Domkapitel des Deutschen Ordens in Preußen und Livland", hrsg. von Radosław Biskup und Mario Glauert, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 17, 2004 : [recenzja] Grzegorz Świderski Radosław Biskup (aut. dzieła rec.) Mario Glauert (aut. dzieła rec.) s. 559-560