Znaleziono 1 artykuł

Fabian Birkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Psałterz Dawidów", (MikołajRej z Nagłowic), wyd. Stanisław Ptaszycki, Petersburg 1901 ; "Stanislawa Orzechowskiego Opowiadania Upadku przyszłego polskiego z r.1560", wyd. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1901 ; "Scriptores rerum polonicarum tomus XVIII: Dyaryusze sejmowe z roku 1585", wyd. Aleksander Czuczyński, Kraków 1901 ; "Mowy pogrzebowe i przygodne", Fabian Birkowski, Warszawa 1901 : [recenzja] Aleksander Brückner Fabian Birkowski (aut. dzieła rec.) Aleksander Czuczyński (aut. dzieła rec.) Stanisław Ptaszycki (aut. dzieła rec.) Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 338-343