Znaleziono 18 artykułów

Bogdan Biela

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współczesne zagrożenia wiary od zewnątrz Bogdan Biela s. 39-63
Odnowa pastoralna parafii w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego Bogdan Biela s. 70-87
Biuletyn socjologii religii Bogdan Biela Marian Dąbrowski Ryszard Kamiński Janusz Mariański Krystyna Szewc s. 127-146
Pastoralne aspekty Odnowy w Duchu Świętym Bogdan Biela s. 171-186
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Credo in Spiritum Vivificantem : Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej", Andrzej Czaja, Lublin 2003 : [recenzja] Bogdan Biela Andrzej Czaja (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym", Czesław Krakowiak, Lublin 2003 : [recenzja] Bogdan Biela Czesław Krakowiak (aut. dzieła rec.) s. 199-202
Ks. Franciszek Blachnicki - uwarunkowania jego poglądów teologiczno-pastoralnych Bogdan Biela s. 205-221
Bibliografia publikacji ks. Franciszka Blachnickiego Bogdan Biela s. 223-231
Katecheza w świetle zasady formalnej teologii pastoralnej Bogdan Biela s. 234-247
IV Sympozjum KOINONIA – christifideles laici w parafii i w świecie (Ostrów Wielkopolski 20–21 X 2003 r.) Bogdan Biela s. 249-252
XXIX Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie (Jasna Góra 27 II – 1 III 2004 r.) Bogdan Biela s. 286-287
Pastoral Theology of Father Franciszek Blachnicki - The Outline Bogdan Biela s. 297-310
Sympozjum pastoralistów : „Status naukowy teologii pastoralnej – nauki pomocnicze teologii pastoralnej” : sprawozdanie z działalności sekcji pastoralistów polskich (Kraków 14–15 X 2002 r.) Bogdan Biela s. 305-307
Sprawozdanie z XIII sympozjum „Koinonia” : „Katechumenat pochrzcielny w odnowie parafii a pluralizm ruchów eklezjalnych” (Wrocław 21–22 X 2002 r.) Bogdan Biela s. 308-309
Struktura eklezjalnej wspólnoty we współczesnym nauczaniu Kościoła Bogdan Biela s. 529-546
"Nowe" czasopismo teologiczne : "Teologia praktyczna" : Czasopismo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Bogdan Biela s. 535-538
"Posługa teologów świeckich w Kościele w Polsce : Studium pastoralne", Józef Mikołajec, Opole 2000 : [recenzja] Bogdan Biela Józef Mikołajec (aut. dzieła rec.) s. 558-563
"Posługa zbawcza Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego", Marek Marczewski, Lublin 2000 : [recenzja] Bogdan Biela Marek Marczewski (aut. dzieła rec.) s. 563-566