Znaleziono 6 artykułów

Lech Bieganowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do historii chirurgii okulistycznej w Polsce w XVI w. (Toruńska operacja zaćmy Bartłomieja Płuczki w r. 1589) Lech Bieganowski Janusz Małłek
"Witelona Perspektywy", księga II i III, Lech Bieganowski, Andrzej Bielski, Roman S. Dygdała, Witold Wróblewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Elżbieta Jung-Palczewska Lech Bieganowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Bielski (aut. dzieła rec.) Roman S. Dygdała (aut. dzieła rec.) Witold Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 163-170
Zarys tradycji witelońskiej w literaturze nauk przyrodniczych Lech Bieganowski Andrzej Bielski s. 169-197
"Anatomia oka i mechanizm widzenia w ujęciu średniowiecznych uczonych Ibn al-Haythama i Witelona", Lech Bieganowski, Toruń 2001 : [recenzja] Jerzy Burchardt Lech Bieganowski (aut. dzieła rec.) s. 224-229
Nowe przyczynki do historii okularów w Polsce w XVI w. : gdańskie okulary księcia pruskiego Albrechta Lech Bieganowski Janusz Małłek s. 291-303
Mechanizm powstawania obrazu w oku i wiedzenie obuoczne w Księdze III Perspektywy Witelona Lech Bieganowski Andrzej Bielski Witold Wróblewski s. 315-334