Znaleziono 3 artykuły

Agnieszka Biedrzycka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wojna z Chmielnickim latem 1648 roku Agnieszka Biedrzycka Damian Płowy (aut. dzieła rec.) s. 145-156
Edycje źródłowe listów z czasów Władysława IV (1632-1648) : wiek XIX i XX Agnieszka Biedrzycka s. 151-160
"Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632–1646", oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2005 : [recenzja] Marceli Kosman Agnieszka Biedrzycka (aut. dzieła rec.) s. 223