Znaleziono 10 artykułów

Jan Białostocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Drzwi śmierci" w sztuce wieku dziewiętnastego: C. D. Friedrich, T. Lenartowicz i inni Jan Białostocki s. 9-21
"Harfa Dawida i młot Tubalkaina. Miniatura Biblii Płockiej", Jan Białostocki, "Biuletyn Historii Sztuki i kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 106
"Czy istniała barokowa teoria sztuki?", Jan Białostocki [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 108
"Albrecht Dürer", Jan Białostocki, Warszawa 1970 : [recenzja] Waldemar Voisé Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 128-130
"Albrecht Dürer jako pisarz i teoretyk sztuki", Jan Białostocki, Wrocław 1956 : [recenzja] W. Voisé Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 160-166
"Pokonany bohater w sztuce romantyzmu", Jan Białostocki, "Twórczość" nr 11 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 188
">>Drzwi śmierci<< w sztuce wieku dziewiętnastego: C.D.Friedrich, T.Lenartowicz i inni", Jan Białostocki, "Teksty" nr 3 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 191
"Manieryzm i początki realizmu w pejzażu niderlandzkim", Jan Białostocki, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XII, 1950, z. 1-4 : [recenzja] Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 226
"Historia sztuki wśród nauk humanistycznych", Jan Białostocki, Warszawa 1980 : [recenzja] Witold Wencel Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 365-368
"Symbole i obrazy w świecie sztuki", Jan Białostocki, Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 810-811