Znaleziono 6 artykułów

Marek Białokur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obraz paryskiej konferencji pokojowej w ujęciu współczesnych szkolnych podręczników historii Marek Białokur s. 53-76
Myśl społeczno-polityczna Joachima Bartoszewicza Marek Białokur s. 119-124
Joachim Bartoszewicz na forum Konferencji Pokojowej w Paryży w latach 1919-1920 we wspomnieniach syna Włodzimierza Bartoszewicza Marek Białokur s. 169-189
Historycy polscy, litewscy i białoruscy wobec problemów XX wieku : historiografia polska, litewska i białoruska po 1989 roku Marek Białokur s. 243-247
Wojna zimowa z polskiej perspektywy Marek Białokur s. 285-287
"Eugeniusz Romer (1871-1954) : biografia polityczna", Marian Mroczko, Slupsk 2008 : [recenzja] Marek Białokur Marian Mroczko (aut. dzieła rec.) s. 300-313