Znaleziono 4 artykuły

Jan Białocerkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontakty dyplomatyczne Polski z państwami Europy Północnej i ich wpływ na politykę międzynarodową (1945-1974) Jan Białocerkiewicz s. 3-16
Problematyka cudzoziemców jako czynnik integracji państw członkowskich Unii Europejskiej Jan Białocerkiewicz s. 9-21
Nowelizacja polskiego prawa o cudzoziemcach : przegląd zagadnień i analiza wstępna Jan Białocerkiewicz s. 165-251
"Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym", Mieczysława Zdanowicz, Warszawa 2001 : [recenzja] Jan Białocerkiewicz Mieczysława Zdanowicz (aut. dzieła rec.) s. 335-338