Znaleziono 19 artykułów

Tomasz Białobrzeski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osoby i instytucje odpowiedzialne za budzenie powołań kapłańskich w świetle uchwał synodów polskich po Soborze Watykańskim II Tomasz Białobrzeski Wojciech Góralski s. 39-62
Komentarz do dekretu Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii c. Santiago Panizo Orallo z dnia 3 marca 1998 r. rozstrzygającego prośbę o nowe wniesienie sprawy Tomasz Białobrzeski s. 89-105
    Zacytuj
  • Udostępnij
Małżeństwo katolika z muzułmaninem w świetle Instrukcji Konferencji Episkopatu Hiszpanii z 2008 roku Tomasz Białobrzeski s. 117-141
"Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Trybunału Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa rozpoznanych z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1991-2013)", W. Góralski, Płock 2014: [recenzja] Tomasz Białobrzeski Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 133-136
Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095 n. 3 KPK) w świetle dekretu Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii c. Panizo Orallo z 3 lutego 2000 r. Tomasz Białobrzeski s. 181-197
Doktorat o. Jana Bernarda Mryki OFM Tomasz Białobrzeski s. 194-197
Doktorat ks. Sebastiana Osińskiego Tomasz Białobrzeski s. 197-199
Doktorat p. mgr. Rafała Nowaka Tomasz Białobrzeski s. 199-201
Doktorat ks. mgra Piotra Muszyńskiego Tomasz Białobrzeski s. 200-203
Doktorat p. mgr Marty Wronowskiej Tomasz Białobrzeski s. 201-203
Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa (kan. 1101 § 2 KPK) w świetle wyroku Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii c. Ponce Gallén z 25 czerwca 2007 roku Tomasz Białobrzeski s. 203-216
Doktorat p. mgr Karoliny Marii Błaszków-Nowak Tomasz Białobrzeski s. 207-209
Doktorat p. mgr Anny Szafranko Tomasz Białobrzeski s. 207-210
Doktorat ks. Krzysztofa Ossowskiego Tomasz Białobrzeski s. 211-213
Bojaźń szacunkowa (kan. 1103 KPK) w świetle wyroku Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii c. Moràn Bustos z 12 grudnia 2003 roku Tomasz Białobrzeski s. 229-241
Poważny brak rozeznania oceniającego (kan. 1095 n. 2 KPK) oraz wykluczenie nierozerwalności małżeństwa (kan. 1101 § 2 KPK) w świetle wyroku Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii c. Morán Bustos z 9 lipca 2007 r. Tomasz Białobrzeski s. 233-246
Ustanowienie trybunałów administracyjnych według schematu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1982 r. Tomasz Białobrzeski s. 233-244
Statuty XLII Synodu Płockiego w zakresie norm ogólnych Tomasz Białobrzeski s. 261-272
"Violatio legis" w świetle wyroku Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej c. Castillo Lara z 22 sierpnia 1987 r. Tomasz Białobrzeski s. 305-322