Znaleziono 1 artykuł

Joanna Białkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie Mini Vibratora (Rehaforum Medical) w rehabilitacji pacjentki z obwodowym uszkodzeniem nerwu twarzowego : studium przypadku Joanna Białkowska Magdalena Osowicka-Kondratowicz Edyta Zomkowska s. 5-11