Znaleziono 10 artykułów

Maria Białasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedsiębiorczość - pożądana kompetencja Maria Białasiewicz s. 7-16
Wybrane aspekty drobnej przedsiębiorczości Maria Białasiewicz s. 9-18
Kreatywność i talent w koncepcji kapitału ludzkiego Maria Białasiewicz s. 9-21
Rola i doskonalenie menedżerów w przedsiębiorstwie zorientowanym na wiedzę Maria Białasiewicz s. 17-28
Działania na rzecz wzrostu elastyczności zatrudnienia w przedsiębiorstwie Maria Białasiewicz s. 21-31
Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw Maria Białasiewicz s. 61-76
Instrumenty wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem Maria Białasiewicz s. 91-104
Ocena wsparcia przedsiębiorstw realizujących nowe inwestycje w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP Maria Białasiewicz s. 161-174
Kompetencje w podejściu projakościowym do zasobów ludzkich Maria Białasiewicz Anna Wieczorek s. 213-226
Podejście kompetencyjne w polityce rekrutacyjnej Maria Białasiewicz Anna Wieczorek s. 227-237