Znaleziono 8 artykułów

Andrzej Biłozor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestrzenne i społeczno-gospodarcze skutki budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Olsztynek-Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi ekspresowej S51 - studium na przykłądzie wsi Sudowa Andrzej Biłozor Małgorzata Renigier-Biłozor Natalia Julia Zielińska s. 7-17
Modelowanie procesu ewakuacji w przypadku zagrożeń terrorystycznych Andrzej Biłozor Szymon Czyża Karol Szuniewicz s. 21-30
Alternatywna procedura ustalania współczynników wagowych cech przestrzeni przy ustalaniu funkcji obszaru Andrzej Biłozor Małgorzata Renigier-Biłozor s. 29-39
Wykorzystanie algorytmów genetycznych do prognozowania stanów przestrzeni miejskiej w procesie proaktywnego przeciwdziałania zagrożeniom Andrzej Biłozor Szymon Czyża Karol Szuniewicz s. 31-43
Wpływ drogi ekspresowej S61 na strukturę przestrzeni wsi Karwowo Grzegorz Biedrzycki Andrzej Biłozor s. 37-50
Zastosowanie logiki rozmytej do identyfikacji i lokalizacji strefy przejściowej miasta i wsi Andrzej Biłozor s. 37-51
Opracowanie systemu wspomagania podejmowania decyzji z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych oraz teorii zbiorów przybliżonych w procesie kształtowania bezpieczeństwa przestrzeni Andrzej Biłozor Małgorzata Renigier-Biłozor s. 67-77
Analiza zmian form użytkowania gruntów w Olsztynie w latach 1999-2009 Andrzej Biłozor Małgorzata Renigier-Biłozor s. 101-112