Znaleziono 2 artykuły

Paweł Beyga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teologiczna krytyka islamu w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI Paweł Beyga s. 7-18
Wybrane aspekty odnowy liturgii w teologicznej refleksji Josepha Ratzingera pięćdziesiąt lat od zakończenia II Soboru Watykańskiego Paweł Beyga s. 89-110