Znaleziono 3 artykuły

William Beyer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adwokatura jako współczynnik wymiaru sprawiedliwości : referat wygłoszony na Zjeździe Zrzeszenia Prawników Polskich, opracowany przez Władysława Żywickiego, przy współudziale: Zygmunta Albrechta, Williama Beyera, Adolfa Dąba, Stanisława Garlickiego, Stanisława Grosza, Mieczysława Manelego Zygmunt Albrecht William Beyer Adolf Dąb Stanisław Garlicki Stanisław Grosz Mieczysław Maneli Władysław Żywicki s. 19-38
Udział adwokatów w międzynarodowym arbitrażu gospodarczym w Polsce William Beyer s. 65-68
Organizacja obsługi prawnej w większych firmach za granicą William Beyer s. 80-86