Znaleziono 12 artykułów

Karolina Beyer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiedza jako kluczowy zasób w nowej gospodarce Karolina Beyer s. 7-16
Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego Karolina Beyer s. 9-22
Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem MV Karolina Beyer s. 9-19
Proces zarządzania kapitałem intelektualnym jako wyzwanie dla przedsiębiorstw Karolina Beyer s. 9-21
Od epoki agrarnej po gospodarkę opartą na wiedzy Karolina Beyer s. 11-21
Kapitał rynkowy w kształtowaniu kapitału intelektualnego Karolina Beyer s. 21-29
Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw Karolina Beyer s. 83-93
Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie kształtowania kapitału intelektualnego Karolina Beyer s. 89-97
Wartość kapitału intelektualnego spółek notowanych na WIG 30 Karolina Beyer s. 115-126
Kapitał intelektualny jako zasób przedsiębiorstwa : koncepcja i modele zarządzania Karolina Beyer s. 171-182
Kapitał intelektualny jako podstawa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw Karolina Beyer s. 241-254
Rola Internetu we współczesnej gospodarce Karolina Beyer s. 341-353