Znaleziono 6 artykułów

Janusz Berghauzen

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z badań nad składem społecznym i ideologią organizacji spiskowych w Królestwie Polskim w latach 1835-1846 Janusz Berghauzen s. 119-169, 254-256
"Z dziejów Wielkiej Emigracji w Anglii", Peter Brock, przedm. Stefana Kieniewicza, Warszawa 1958 : [recenzja] Janusz Berghauzen Peter Brock (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Rola nurtu plebejskiego w polskich powstaniach narodowych XVIII i XIX wieku", oprac. E. Halicz przy udziale M. Żychowskiego, Z. Mańkowskego i W. Jakóbczyka, Warszawa 1956 : [recenzja] Janusz Berghauzen Barbara Grochulska Krzysztof Groniowski Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) Zygmunt Mańkowski (aut. dzieła rec.) Marian Żychowski (aut. dzieła rec.) s. 354-361
Stosunki polsko-słowackie w latach 1938-1947 Janusz Berghauzen s. 411-442
"Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej", z. XIII: "Polska sztuka wojenna w latach 1832-1862", oprac. M. Anusiewicz, Warszawa 1959 : [recenzja] Janusz Berghauzen M. Anusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 774-775
"Lud Polski : wybór dokumentów", wyboru dokonała i wstępem opatrzyła Hanna Temkinowa, Warszawa 1957 : [recenzja] Janusz Berghauzen Hanna Temkinowa (aut. dzieła rec.) s. 802-806