Znaleziono 1 artykuł

Luigi T. Bercades

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strength and Power in Filipino Varsity Taekwondo-in = Siła i moc w filipińskiej drużynie uniwersyteckiej taekwondo-in Luigi T. Bercades Willy Pieter s. 67-72