Znaleziono 4 artykuły

Piotr Bednarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny światowej", Piotr Bednarz, Lublin 2003 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Piotr Bednarz (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Polacy Żydzi Szwajcarzy", Paul Stauffer, Warszawa 2008 : [recenzja] Piotr Bednarz Paul Stauffer (aut. dzieła rec.) s. 263-266
Warszawa u schyłku zaboru rosyjskiego w oczach szwajcarskiego korespondenta "Le Temps" (kwiecień 1915 r.) Piotr Bednarz s. 271-288
Konferencja naukowa ">Feniks z popiołów< - Polska odrodzona 1918" : w dziewięćdziesięciolecie odzyskania niepodległości Piotr Bednarz s. 295-298