Znaleziono 4 artykuły

Kamila Bednarz-Okrzyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Modelowanie empirycznych rozkładów stóp zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za pomocą logarytmicznej i klasycznej stopy zwrotu Kamila Bednarz-Okrzyńska s. 11-25
Estimation of the shape parameter of GED distribution for a small sample size Kamila Bednarz-Okrzyńska Jan Purczyński s. 35-46
Application of generalized student's t-distribution in modeling the distribution of empirical return rates on selected stock exchange indexes Kamila Bednarz-Okrzyńska Jan Purczyński s. 37-48
Analiza zależności między wartością współczynnika asymetrii a wartością semiodchylenia standardowego stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek Kamila Bednarz-Okrzyńska s. 179-190