Znaleziono 1 artykuł

Alison I. Beach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Women as Scribes : Book Production and Monastic Reform in Twelfth-Century Bavaria", Alison I. Beach, Cambridge 2004 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Alison I. Beach (aut. dzieła rec.) s. 153-156