Znaleziono 26 artykułów

Henryk Batowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mickiewicz a serbska pieśń ludowa Henryk Batowski s. 29-57
Zagadnienia roku 1848 w Słowiańszczyźnie : fakty, literatura, uwagi metodyczne : materiał dyskusyjny Henryk Batowski s. 358-359, 37-60
Nazwiska pisarzy bułgarskich zanotowane przez Mickiewicza Henryk Batowski s. 153-162
"Źródła do najnowszej historii Polski : diariusz i teki Jana Szembeka (1935-1945)" tom 1: "I. Wprowadzenie i dokumentacja do lat 1933-1934. II. Diariusz Jana Szembeka za rok 1935", oprac. Tytus Komarnicki, Londyn 1964 : [recenzja] Henryk Batowski Tytus Komarnicki (aut. dzieła rec.) s. 174-177
"Vojislav Marinković i njegovo doba (1876-1935)", K. St. Pavlović, T. I-V, London 1955-1960 : [recenzja] Henryk Batowski K. St. Pavlović (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Nové dokumenty k historii Mnichova", Praha 1958 ; "Nowyje dokumenty iz istorii Miunchena", Moskwa 1959 ; "Mnichov v dokumentech: I Zrada západnich mocnosti na Československu", Praha 1958, II: "Zrada českě a slovenské buržoasie na československém lidu", Praha 1958 : [recenzja] Henryk Batowski s. 222-226
"Dzieła wszystkie", T. VI : "Pisma prozaiczne polskie", T. XVI : "Rozmowy z Adamem Mickiewiczem", Adam Mickiewicz, Warszawa 1933 : [recenzja] Henryk Batowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 231-238
Nazwiska pisarzy bułgarskich zanotowane przez Mickiewicza : (uzupełnienie) Henryk Batowski s. 241-242
Addenda Henryk Batowski s. 248
"Literatura słowiańska. Kurs pierwszy", Adam Mickiewicz, w przekładzie i opracowaniu Leona Płoszewskiego, Warszawa 1952, Dzieła, Wydanie narodowe, t. 8 i 9, „Czytelnik”, s. 394 i 254 : [recenzja] Henryk Batowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 317-329
Listy J. Kłody-Badowskiego z Belgradu : przyczynek do dziejów polityki jugosłowiańskiej Rządu Narodowego w roku 1864 Henryk Batowski s. 325-332
"Ze słowiańskich mickiewiczianów. Przyczynki historyczne o stosunku Adama Mickiewicza do narodów słowiańskich", Henryk Batowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Małgorzata Masalska Henryk Batowski (aut. dzieła rec.) s. 342
"Literatura słowiańska. Kurs drugi", Adam Mickiewicz, w przekładzie i opracowaniu Leona Płoszewskiego, Warszawa 1952, Dzieła, Wydanie narodowe, t. 10, «Czytelnik», s. 468 : [recenzja] Henryk Batowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 346-352
"Az 1863. évi lengyel felkelés és a magyar emigrácio", Endre Kovács, "Történemi Szemle" 1960, nr 2-3, s. 241-180 ; "Ohlas polského povstania roku 1863 na Slovensku : slovenski polonofili a spolupráca demokratických sil Rakúska v boji proti petrohradskému absolutizmu", Viktor Borodovčák, Bratislava 1960 : [recenzja] Henryk Batowski Viktor Borodovčák (aut. dzieła rec.) Endre Kovács (aut. dzieła rec.) s. 356-359
"Sprawa polska podczas II wojny światowej w świetle pamiętników", oprac. Stanisław Zabiełło, Warszawa 1958 : [recenzja] Henryk Batowski Stanisław Zabiełło (aut. dzieła rec.) s. 404-407
"W kraju i nad Bosforem (1830-1851) : fragmenty życia i listy", Franciszek Sokulski; do druku przygotował, wstępem i przypisami zaopatrzył Marian Tyrowicz, Wrocław 1951 : [recenzja] Henryk Batowski Franciszek Sokulski (aut. dzieła rec.) Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 451-453
"Comité National Yougoslave des Sciences Historiques : les problèmes nationaux dans la Monarchie des Habsbourg", par Franz Zwitter, Beograd 1960 : [recenzja] Henryk Batowski Franz Zwitter (aut. dzieła rec.) s. 528-531
"Adam Mickiewicz", T. I, Juliusz Kleiner, Lwów 1933 : [recenzja] Henryk Batowski Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 564-570
"Serbia between East and West : the events of 1903-1908", Wayne S. Vucinich, Stanford 1954 : [recenzja] Henryk Batowski Wayne S. Vucinich (aut. dzieła rec.) s. 621-624
"Das Münchener Abkommen 1938", Boris Čelovský, Stuttgart 1958 : [recenzja] Henryk Batowski Boris Čelovský (aut. dzieła rec.) s. 637-642
Mickiewicz i Palacký Henryk Batowski s. 678-679
"The Appeasers", Martin Gilbert, Richard Gott, London 1963 : [recenzja] Henryk Batowski Martin Gilbert (aut. dzieła rec.) Richard Gott (aut. dzieła rec.) s. 697-701
Do Redaktora "Pamiętnika Literackiego" Henryk Batowski s. 724-725
Obce publikacje polskich dokumentów dyplomatycznych 1938-1939 Henryk Batowski s. 773-781
"Štefánikovská legenda a vznik ČSR", Ludovit Holotik, Bratislava 1958 : [recenzja] Henryk Batowski Ludovit Holotik (aut. dzieła rec.) s. 816-819
Dwa nowe Mickiewicziana radzieckie Henryk Batowski s. 1203-1206