Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Baszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podróż naukowa Karola Libelta do Galicji w 1869 roku i rękopiśmienna pamiątka po niej w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Agnieszka Baszko s. 43-77
"Etos Wielkopolan : antologia tekstów o społeczeństwie Wielkopolski z drugiej połowy XIX i XX wieku", wybrał i oprac. Witold Molik, przy współudziale Agnieszki Baszko, Poznań 2005 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Agnieszka Baszko (aut. dzieła rec.) Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 344-346